Masterprosjekt 1 knyttet til Friskstiftelsen.

Masterprosjekt 1 knyttet til Friskstiftelsen.

Gjennom Friskstiftelsens samarbeid med Høgskolen Innlandet / «Traumeforskningsgruppen», skal psykomotorisk fysioterapeut Ane Camilla Kveseth gjennomføre sitt masterprosjekt knyttet til klinikken. Dette masterprosjektet skal se på hvordan hestens bevegelser kan bidra til økt kroppsbevissthet hos traumepasienter, ved bruk av psykomotoriske behandlingsprinsipper.  Veileder for oppgaven er professor Lars Lien ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap / Seksjon for psykisk helse og rehabilitering.

Utvalget er inneliggende pasienter hos oss i tidsperioden august til desember 2022. Gruppetilbudet «rideterapi» er allerede etablert i vårt behandlingstilbud i regi av Ane, og det vil suppleres med 2 gruppefokusintervju i løpet av denne perioden. Masteroppgaven er et kvalitativt studie og ønsker å finne ut av pasientens subjektive opplevelse av å bruke hest som et virkemiddel inn mot kontakt med seg selv.

Friskstiftelsen erfarer dette tilbudet som verdifullt for mange av våre pasienter og det er derfor viktig å styrke den faglige forankringen. Vi ønsker Ane lykke til !