Velkommen til Friskstiftelsen

– Et behandlingstilbud for voksne innen psykisk helsevern døgn –
- vi har nå gleden av å kunne tilby behandling for pasienter fra hele landet -

Vår lange og brede erfaring og kompetanse innen psykisk helsevern gjør at vi kan tilby vår pasientgruppe et helhetlig behandlingstilbud.

Sammen lager vi et opplegg hvor pasientens behov er i fokus. Det er også viktig for oss at pårørende blir sett og ivaretatt.

Pasienter må være rettighetsvurdert av DPS eller øvrig spesialisthelsetjeneste. Les mer om hvem som kan henvises til Friskstiftelsen.

Aktuelt fra Friskstiftelsen

Nyheter, aktiviteter og artikler
Spesialisthelsetjeneste innen

Døgnbehandling psykisk helsevern

Målgruppen for behandlingstilbudet vårt er mennesker eldre enn 18 år med alvorlig angst, depresjon, og/eller PTSD (traumelidelse). Vi holder til i Terningen Arena på Elverum, hvor «helsebygget» er et døgnbemannet «pasienthotell». Friskstiftelsen er en ideell og livssynsnøytral virksomhet.