Kursprogrammet «Responsdrevet miljøterapi» (RMT) – Avansert miljøterapeutisk samtaleteknikk

Kursprogrammet «Responsdrevet miljøterapi» (RMT) – Avansert miljøterapeutisk samtaleteknikk

Friskstiftelsen har ved to av sine psykologspesialister Elisabeth A. Skrataas og Espen Kristoffersen utviklet og gjennomført kursprogrammet «Responsdrevet Miljøterapi» (RMT). Oppstart var 1. april 2022 – og gjennom 6 samlinger a` 5 timer med teori og praksis, er dette 1-års programmet vel gjennomført med egne ansatte som deltakere.

Våre pasienter strever med vanskelige følelser som har utslag i angst og ulike forsvar. Disse er ofte skapt av tidligere relasjoner (tilknytning) og spilles ut i nåværende tilknytning, også med oss som terapeuter. Vi bruker oss selv og egen relasjons kompetanse i møte med pasientene. Når våre verktøy ikke strekker til, eller vi «overbruker» oss selv over tid, kan dette lede til vikarierende traumatisering og empatitrøtthet.

Gjennom kursprogrammet RMT har målet vært å øke kompetansen hos miljøklinisk personell:

Styrke forutsetninger for en mer ensartet tilnærming til hvordan en kan forstå og håndtere ulike situasjoner som oppstår i møtet mellom pasient og terapeut.

Konkrete læringsmål:

  • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om tilknytningsteori, emosjoner / emosjonsregulering, og få en bedre oversikt over ulike forsvarsmønstre
  • Få et konkret forståelsesvindu av ulike angstbaner og deres typiske uttrykk
  • Videre hvordan dette kan se ut hos pasienten og hvordan tilpasset terapeutisk respons kan gis i miljøterapeutisk setting
  • Inneha grunnleggende ferdigheter i responsdrevet miljøterapi.

I første gjennomføring av RMT kursprogram har 12 av Friskstiftelsens egne ansatte vært deltakere:

Primært kliniske miljøterapeuter, men også enkelte ansvarlige behandlere.

Kursprogrammet er skriftlig evaluert etter hver samling og ved avslutning 10. mars-23.

Utviklingen, gjennomføringen og evalueringen utgjør Friskstiftelsens pilotprosjekt RMT.

Hva kan være veien videre?

Det er allerede et eksplisitt ønske fra klinikkens miljøterapeuter at den kompetansen RMT kursprogram har tilført benyttes som referanse og forståelse i videre intern veiledning og praktisk trening.

I første omgang gjøres en samlet evaluering av pilotprosjektet og hvilke evt endringer en bør inkludere dersom RMT kursprogram skal tilbys andre målgrupper enn egne ansatte i intern fagutvikling.

Vi takker Espen og Elisabeth for et sterkt bidrag til samlet fagutvikling i Friskstiftelsen det siste året – til glede for både pasienter og ansatte!