Kan traumer påvirke den fysiske helsen?

Kan traumer påvirke den fysiske helsen?

En nylig publisert studie har sett på risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer, samt endokrine og metabolske sykdommer hos PTSD-pasienter. Helsepersonell oppfordres til å være oppmerksom på at PTSD ikke nødvendigvis kun påvirker den psykiske helsen, men også den fysiske helsen.

Grethe Emilie Roer ble ansatt som miljøterapeut i Friskstiftelsen høsten 2016.

Med utgangspunkt i en bachelor folkehelse via en master i samme fagfelt – arbeider hun i dag  med sin doktorgradsavhandling ved NKROP (Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse).

Videre har hun en stilling som rådgiver i avdeling for forskning og innovasjon, stabsområde Helse i Sykehuset Innlandet HF.

Vi gratulerer Grethe med en flott artikkel i fagtidsskriftet BMC Psychiatry.


Et sammendrag av artikkelen på norsk:

Effekten av PTSD på risiko for utvikling av kardiometabolske sykdommer –

En nasjonal pasient-kohortstudie i Norge

Grethe Emilie Roer, Lars Lien, Ingeborg Bolstad, Jan O. Aaseth & Dawit Shawel Abebe

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er assosiert med økt risiko for utvikling av kardiometabolske sykdommer og samtidig psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholbrukslidelse. Forholdet mellom PTSD og kardiometabolske sykdommer er fremdeles uklart, og effekten av sosioøkonomisk status og samtidig psykiske lidelser er mindre kjent. Denne studien har derfor undersøkt risikoen for å utvikle kardiometabolske sykdommer blant PTSD-pasienter, og sett på hvilke effekt lav sosioøkonomisk status og komorbide psykiske lidelser har for utvikling av kardiometabolske sykdommer hos PTSD-pasienter. Studien fulgte totalt 7 852 voksne (>18 år) pasienter med PTSD og 4 041 366 voksne uten PTSD over en periode på 6 år for å studere utviklingen av kardiometabolske sykdommer. Resultatene viser at PTSD-pasientene hadde flere ganger økt risiko for å utvikle kardiometabolske sykdommer sammenliknet med den generelle befolkningen uten PTSD.  Justert for sosioøkonomisk status og samtidig psykiske lidelser ble risikoen redusert, men PTSD var fremdeles signifikant assosiert med høyere risiko for utvikling av kardiometabolske sykdommer sammenliknet med den generelle befolkningen uten PTSD. Somatisk helse hos mennesker med PTSD må prioriteres og tas på alvor av helsepersonell, og de bør være bevisst den økte belastningen lav sosioøkonomisk status og komorbide psykiske lidelser kan medføre for PTSD-pasienters kardiometabolske helse.

Hele artikkelen leser du her:

https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888023-04866-x