Til pasient og pårørende

Friskstiftelsen er en spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern døgnbehandling, og gir et tilbud til deg som føler deg fastlåst i angst, depresjon, traumeplager og/eller vansker i relasjon til andre.

Kanskje har du forsøkt å ordne opp i dette selv eller lett etter et behandlingstilbud som passer for deg. Vi tilstreber å møte deg med et helhetlig tilbud – vi jobber med tanker, følelser, historien din, kropp og livsstil, det sosiale og deg som samfunnsaktør. Sammen lager vi et opplegg hvor du får jobbet med det som er viktig for deg.

Hvem er du som kan bruke vårt tilbud?

Du ønsker å fokusere på endring. Du er innstilt på å være i en gruppe av pasienter, og nettopp dette samspillet med de andre pasientene brukes aktivt i behandlingen (miljøterapi). Vi jobber i team rundt deg, og du får anledning til å jobbe med innsikt og endring – individuelt i samtaler med psykolog og miljøterapeut. Vi hjelper deg med å skille på hva du jobber med i fellesskap og individuelt.

Praktisk informasjon

Lokasjon
Friskstiftelsen ligger i Terningen Arena i utkanten av Elverum, som er en liten og hyggelig by med rolige omgivelser, ikke langt fra Hamar.  

Vi er fordelt på to lokasjoner: Et døgnbemannet pasienthotell og en avdeling inne på Terningen Arena der både individuell terapi og ulike former gruppebehandling foregår.

Medisiner
Du må ha med deg en oppdatert liste fra fastlegen din over hvilke medisiner du bruker. 

Lengde på oppholdet
Lengde på oppholdet avtales i samarbeid med teamet ditt, vår ramme for opphold er 2-12 uker. 

Transport
Transport til og fra (også ved permisjoner) ordner du selv, «Pasientreiser» dekker utgifter ved reise ved forvern, inn- og utskrivelse.

Rom og opphold hos Friskstiftelsen

Klinikken har 26 sengeplasser. Du har ditt eget rom med nøkkel, bad, internett og tv, og her kan du ta imot besøk.

Rommet ditt holder du selv i orden med rydding, renhold og klesvask. Måltider spises sammen med de andre pasientene.

Kort om behandlingen og henvisningen

Terapeutisk aktivitet foregår hovedsakelig på dagtid i uka – kveld og helg er fritid. Når du ikke reiser på permisjon, kan du bruke helgen til egetarbeid med livsstilsendring, sosialt samvær, bearbeiding og hvile.

Alle henvisninger/søknader til oss går via et helseforetak/ lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS). Hvis du ikke har en slik behandlingsinstans, kan fastlegen din henvise deg via DPS. Det er da viktig å få med hvorfor dere tenker at du vil nyttiggjøre deg av rammene døgnbehandling gir, hvor mye poliklinikk som har vært prøvd tidligere og erfaring med dette. Etter at vi har mottatt henvisningen  kaller vi inn til et forvern, dette for å informere deg om vårt tilbud og drøfte om vårt behandlingstilbud passer for deg.

Pårørende kan være en viktig ressurs, hvor mange er sentrale omsorgspersoner og med betydelig kjennskap til pasienten. Derfor vil du om du ønsker få et tilbud om pårørendesamtaler.

Barn av foreldre med alvorlige helseproblemer har behov for å forstå hva som skjer. Derfor ser vi det som viktig at barna kan komme til klinikken i løpet av et behandlingsopphold for å treffe mamma eller pappa der, se klinikken og ha en samtale med mamma/pappa og behandler. Dette for å sette ord på det de kjenner og lurer på. For mer informasjon se behandlingssiden.

Kort om Elverum og nærliggende tilbud

I Elverum finner du koselige kaféer og butikker, to kjøpesentre, kino, muséer og bibliotek. Her er et aktivt høgskolemiljø, og forsvaret har base her.

Vi holder til i flotte, nye bygninger med nydelige skogsområder med tur-, sykkel- og skiløyper rett utenfor døren. Vi har tilgang på treningssenter som ligger vegg-i-vegg og samarbeider med fagfolk der. Her har vi altså ulike fasiliteter – og du benytter det som passer for deg i ditt arbeid med livsstilsendring og sosial aktivitet.  

Dersom du har bil, er det gode parkeringsmuligheter her. Det er kort vei til kollektivtransport, både tog og buss. Elverum ligger ca halvannen times kjøring fra Gardermoen.

Vedlegges

Ukeplan 2023

Felles aktiviteter

Helsenorge nettside

«Råd og tips til pårørende»