Kan traumer påvirke levevanene våre og hvordan vi spiser?

Kan traumer påvirke levevanene våre og hvordan vi spiser?

Det å oppleve traumer kan påvirke både den psykiske og fysiske helsen, og få betydning for levevanene våre. Et pågående forskningsprosjekt ved Sykehuset Innlandet, i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Friskstiftelsen, har sett på om det å ha opplevd traumer kan påvirke den fysiske helsen, og øke risikoen for utvikling av sykdom som diabetes type 2. En viktig faktor i den sammenheng, er kosthold, og særlig inntak av raske karbohydrater og sukker.

Men selv om kosthold spiller en viktig rolle for helsen, kan kosthold og spesielt forholdet til mat for mange som har opplevd traumer bli vanskelig. Maten kan fungere som en redning og mestringsstrategi for å håndtere og regulere følelser og minner knyttet til det traumatiske de har opplevd. 

Prosjektets første studie, som intervjuet voksne om deres opplevelse om hvordan traumene påvirket deres spiseatferd, beskriver hvordan deltakerne kunne bruke mat, eller fravær av det, som en måte å kontrollere og regulere følelser på, og håndtere minner knyttet til det traumatiske de hadde opplevd. 

For noen av deltakerne ble også mat en kilde til trøst og gode følelser, eller en form for selvskading. Flere av deltakerne beskrev også en opplevelse av avhengighet til mat og søtsaker, og at spiseatferden deres ble kontrollert av stress og følelser. Å ha opplevd traumer kan også føre til manglende energi og overskudd. Her beskrev flere av deltakerne hvordan de opplevde at manglende overskudd og energi førte til at de måtte ty til lettvinte løsninger i matveien. 

Som det fremkommer av denne studien, er det viktig å være bevisst at mat og spiseatferd kan ha langt flere funksjoner enn bare å skulle tilføre næring. Selv om ernæring spiller en viktig rolle for helsen, kan det ligge sterke mekanismer bak en spiseatferd, som er krevende å endre- det kan være en måte å ha overlevd og takle det vanskelige på.

Ønsker du å lese mer om studien og deltakernes diskusjoner omkring dette viktige temaet, finner du artikkelen her: Inpatients experiences about the impact of traumatic stress on eating behaviors: an exploratory focus group study – PMC (nih.gov)