Stipendiat knyttet til Friskstiftelsen

Stipendiat knyttet til Friskstiftelsen

Grethe Emilie Roer ble ansatt som miljøterapeut i Friskstiftelsen høsten 2016. Med utgangspunkt i en bachelor folkehelse via en master i samme fagfelt – besitter hun i dag et stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). Grethe Emilie har siden videreført sitt ansettelsesforhold ved Friskstiftelsen og har i dag en deltidsstilling knyttet til livsstil & livsstilsveiledning i vårt behandlingstilbud.

Grethe Emilie og hennes forskningskollegaer vant tredjepris for sin posterpresentasjon «PTSD, kormorbid  alkoholbrukslidelse og risiko for utvikling av kardiometabolske sykdommer» under Norsk Sykepleierforbund sin konferanse, «Psykisk helse og rus», i midten av juni.

Vi gratulerer Grethe Emilie og ønsker henne og teamet lykke til med publisering av forskningsartikkelen!

https://rop.no/aktuelt/pris-for-poster-til-nkrop-forskere/?fbclid=IwAR1ny1g6GO9hexL0QAZjoG4r0sdc8gq8X19GuViCRn2u-TlC8ey4Kk1KqY0