Responsdrevet miljøterapi (RMT)

Responsdrevet miljøterapi (RMT)

Friskstiftelsen har ved to av sine psykologspesialister Elisabeth A. Skrataas og Espen Kristoffersen utviklet kursserien «Responsdrevet miljøterapi» (RMT).
Dette gjennomføres i første omgang som et pilotprosjekt rettet mot egne ansatte. Oppstart var 1. april-22 og det videreføres med 6 samlinger av 4 timers varighet frem til januar-23.

Gjennom å øke kompetanse hos miljøklinisk personell innen psykisk helsevern, er målet å styrke forutsetninger og en mer felles tilnærming – til hvordan en kan forstå og håndtere ulike situasjoner som oppstår i arbeidshverdagen i en døgnklinikk.Konkrete læringsmål:

  • Tilegne seg grunnleggende kunnskap om tilknytningsteori, emosjoner og emosjonsregulering, og en forenklet oversikt over ulike forsvarsmønstre.
  • Få et konkret forståelsesvindu av ulike angstbaner og deres typiske uttrykk.
  • Videre hvordan dette kan se ut hos pasienten og hvordan tilpasset terapeutisk respons kan gis i miljøterapeutisk setting.
  • Inneha grunnleggende ferdigheter i responsdrevet miljøterapi.

Kursdag 2: 19. august 2022

Første kursdag etter sommerferien med god oppslutning og respons.
Temaet var angst og læringsmålet for dagen var:

  • Grunnleggende forståelse av angst
  • Biologisk forståelse av angst som kroppslig fenomen
  • Grovsortering av angst basert på kanalisering

Denne kursdagen var Espen hovedfasilitator, og gjennomføringen ble en god blanding av teoretiske presentasjoner med tilhørende avklaringer & diskusjoner, videosnutter, og rollespill. Ferdighetstreningen var særlig fokusert med mål om å øke sensitivitet for – og hvordan tilpasse respons til ulike angstuttrykk.

I vår neste samling vil tema være «Følelser og følelseshåndtering – bevisst og ubevisst» med Elisabeth som hovedfasilitator.