Friskstiftelsen har hatt to spennende bedriftsbesøk i april:

Friskstiftelsen har hatt to spennende bedriftsbesøk i april:

Regjeringen har gjentatte ganger fremholdt at de ønsker en sterk, offentlig helsetjeneste i alle landets kommuner inkl. et samarbeid med ideelle aktører som bygger på langsiktige avtaler med det offentlige. Videre at ideelle tilbydere på helse- og omsorgsfeltet må sikres gode rammevilkår og forutsigbar drift.

Vi takker Kamzy Gunaratman for at hun følger opp denne intensjonen gjennom et bedriftsbesøk i Friskstiftelsen:

12. april gjestet stortingspolitiker (Ap) og medlem av Helse- og omsorgskomiteen, Kamzy Gunaratman, og bransjeleder spesialisthelsetjeneste i Virke Per Gunnar Dahl, Friskstiftelsen.
Et verdifullt og inspirerende besøk, hvor temaet var psykisk helse og det behandlingstilbudet Friskstiftelsen gir innen psykisk helsevern døgnbehandling til pasienter med alvorlig angst, depresjon og PTSD/traumer. 

Vi takker begge for besøket og det sterke engasjementet!

Fra venstre: Per Gunnar Dahl, klinikksjef Eirin Valerie Kårevik, Kamzy Gunaratman og daglig leder Runar Hedenstad.

23. april fikk Friskstiftelsen besøk av kommuneledelsen i Elverum sammen med det kommunaleide selskapet Elverum Vekst.

Fra venstre: Daglig leder Elverum Vekst Odd Erling Lange, kommunedirektør Kristian Trengereid, ordfører Lillian Skjærvik, prosjektleder Elverum Vekst Kate Langsethagen, og fra Friskstiftelsen – klinikksjef Eirin Valerie Kårevik og daglig leder Runar Hedenstad.

En presentasjon av Friskstiftelsen ble etterfulgt av en god dialog med temaer knyttet til:

  • Psykisk helse og Friskstiftelsen som en privat, ideell behandlingsinstitusjon innen psykisk helsevern døgn, som ligger i hjertet av Elverum
  • Et spesialisert og helhetlig behandlingstilbud
  • Samarbeidet med Høgskolen Innlandet knyttet til fagutvikling, kompetanseformidling og samhandling i traumeforskningsgruppen. Studentsamarbeid gjennom undervisning av studenter og utdanningsnære praksisplasser i Friskstiftelsen
  • Friskstiftelsen som en aktør innen stedsposisjoneringen av Elverum som helseby, og ifm. krise og beredskapsplaner
  • Dialog om videre spennende samhandling. 

Vi takker for et godt besøk!