Effekter av en helhetlig forståelse og behandling av traumer?

Stipendiat Sofia Elenora Svensen

Jag är stipendiat i Traumapsykologi och arbetar i ett forskningsprojekt ” Effekter av en helhetlig behandling på den mentala hälsan hos patienter med traumabakgrund”.

I forskningsprojektet ska jag och mina handledare undersöka effekterna av den behandling som ges på Friskstiftelsen och hur behandlingen påverkar den mentala hälsan.

Under några år har patienter på Friskstiftelsen ombetts att besvara spørsmål om sin hälsa och hur man ser på livet, och nu arbetar vi med att analysera den data som samlats in.

Vi kommer dels undersöka hur effekterna ser ut under behandling, men även effekter i ett längre perspektiv, genom att individen under behandlingen får ett annat sätt att se på livet och de framtida utmaningar man ställs inför.